اخبار دانشگاه
تشکلها و کمیته های علمیتمام حقوق مادی و معنوی متعلق به نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علامه طباطبایی می باشد