«رویکردی نو با نگاه اسلامی در مطالعات اقتصادی» با حضور پروفسور درخشان
در قالب نشست معرفت‌افزایی برای استادان دانشگاه علامه برگزار می‌شود:

«رویکردی نو با نگاه اسلامی در مطالعات اقتصادی» با حضور پروفسور درخشان

نشست معرفت‌افزایی با عنوان «رویکردی نو با نگاه اسلامی در مطالعات اقتصادی» با حضور پروفسور مسعود درخشان برای استادان دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می‌شود.