جلسه مشترک نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و معاونت فرهنگی_اجتماعی دانشگاه
جلسه مشترک نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری و معاونت فرهنگی_اجتماعی ، روز شنبه مورخ 1395/12/7در محل دفتر نهاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار گردید.

جلسه مشترک نمایندگی نهاد  مقام معظم رهبری  و معاونت فرهنگی_اجتماعی  روز شنبه مورخ 1395/12/7 در محل دفتر نهاد  دانشگاه علامه طباطبایی برگزار گردید.

 


خروج

تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علامه طباطبایی می باشد