دوره دوم ضیافت اندیشه استادان

ضیافت اندیشه استادان با حضور جناب آقای دکتر میر احمدی و با موضوع اندیشه سیاسی اسلام و مبانی انقلاب اسلامی ، 7 و 8 شهریور ماه در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه برگزار گردید.

هم اندیشی استادان دانشگاه علامه طباطبایی

هم اندیشی استادان با حضور فرماندار شهرستان فریدون کنار ، در هتل کیش مهر دانشگاه با موضوع بررسی چالش های پیش روی علوم انسانی 5شهریور ماه برگزار گردید.

دوره اول ضیافت اندیشه استادان

ضیافت اندیشه استادان با تدریس جناب آقای دکتر خضری 3 و 4 شهریور ماه در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه برگزار گردید.

برگزاری دوره های ضیافت اندیشه استادان

ضیافت اندیشه استادان در سه دوره و یک نشست هم اندیشی در نیمه اول شهریور ماه با حضور جناب آقای دکتر خضری و میر احمدی برگزار میگردد.

نشست هم اندیشی استادان دانشگاه علامه طباطبایی

پیوست فرهنگی موضوعی بود که 20 بهمن ماه ساعت 18 الی 21 استادان دانشگاه را در سالن شورا گرد هم آورد .


<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعدی >>

<#S:tip>

<#S:newsname>

<#L:newssm>