پایان ثبت نام دانش افزایی استادان دانشگاه علامه طباطبایی

با توجه به تکمیل ظرفیت دانش افزایی استادن دانشگاه علامه طباطبایی (مشهد مقدس) ثبت نام به پایان رسید

هم اندیشی استادان دانشگاه علامه طباطبایی

نشست هم اندیشی استادان با حضور هیئت رئیسه دانشگاه و با عنوان "فرهنگ دانشگاهی :اخلاق پژوهش "در دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی برگزار گردید.

ثبت نام چهاردهمین دوره دانش افزایی استادان دانشگاه علامه طباطبایی

دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در نظر دارد طرح ضیافت اندیشه استادان را در تاریخ 94/6/10لغایت 94/6/13 درشهر اردبیل برگزار نماید

ثبت نام سیزدهمین دوره دانش افزایی استادان دانشگاه علامه طباطبایی

دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در نظر دارد طرح دانش افزایی استادان را در پردیس مرکزی دانشگاه به مدت 2 روز برگزار نماید.

برگزاری نشست هم اندیشی استادان

نشست هم اندیشی استادان دانشگاه علامه طباطبایی (ره) با موضوع «فرهنگ دانشگاهی؛ روابط استاد و دانشجو» در دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی برگزار شد.


<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعدی >>

<#S:tip>

<#S:newsname>

<#L:newssm>