ثبت نام سی و چهارمین دوره دانش افزائی استادان

دفتر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در نظر دارد، سی و چهارمین دوره دانش افزایی استادان را در پردیس مرکزی برگزار نماید. تاریخ برگزاری: 9 و10 تیر ماه 1397

طرح هادی

دوره آموزشی معرفتی طرح هادی ویژه ائمه جماعات دانشگاه

دوره دانش افزایی استادان اسفند ماه 1396

دفتر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاه علامه طباطبائی در نظر دارد دوره دانش افزائی را در پردیس مرکزی دانشگاه برگزار نماید.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>

<#S:tip>

<#S:newsname>

<#L:newssm>