لیست اخبار صفحه :5
مراسم احیای شب‌ های قدر ماه مبارک رمضان در مسجد امام علی (ع)
به مناسبت شب های قدر در مسجد امام علی (ع) دانشگاه علبامه طباطبایی برگزار شد؛

مراسم احیای شب‌ های قدر ماه مبارک رمضان در مسجد امام علی (ع)

مراسم احیا شب نوزدهم و بیست و یکم ماه مبارک رمضان با حضور پرشور دانشجویان، استادان، کارکنان و مسئولان دانشگاه و قشرهای مختلف مردم در مسجد امام علی (ع) دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

مراسم احیای شب‌ قدر نوزدهم ماه مبارک رمضان در مسجد امام علی (ع)
همزمان با شب ضربت خوردن امام علی(ع) در مسجد امام علی(ع) دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد؛

مراسم احیای شب‌ قدر نوزدهم ماه مبارک رمضان در مسجد امام علی (ع)

مراسم احیا شب نوزدهم ماه مبارک رمضان با حضور پرشور دانشجویان، استادان، کارکنان و مسئولان دانشگاه و قشرهای مختلف مردم در مسجد امام علی (ع) دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین تک فلاح در هفدهمین روز ماه مبارک رمضان در مسجد امام علی(ع)
در هفدهمین روز ماه مبارک به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد؛

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین تک فلاح در هفدهمین روز ماه مبارک رمضان در مسجد امام علی(ع)

در هفدهمین روز ماه مبارک به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علامه طباطبایی سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین تک فلاح در مسجد امام علی(ع) برگزار شد.

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین رجب زاده در روز شانزدهم ماه مبارک رمضان در مسجد امام علی (ع)
در شانزدهمین روز از ماه مبارک رمضان به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد؛

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین رجب زاده در روز شانزدهم ماه مبارک رمضان در مسجد امام علی (ع)

در شانزدهمین روز از ماه مبارک رمضان به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علامه طباطبایی سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین رجب زاده در مسجد امام علی (ع) برگزار شد.

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حسن زاده در پانزدهمین روز ماه مبارک رمضان مصادف با میلاد مسعود امام حسن مجتبی (ع) در مسجد امام علی(ع)
در پانزدهمین روز ماه مبارک رمضان به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد؛

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حسن زاده در پانزدهمین روز ماه مبارک رمضان مصادف با میلاد مسعود امام حسن مجتبی (ع) در مسجد امام علی(ع)

در پانزدهمین روز ماه مبارک رمضان مصادف با میلاد مسعود امام حسن مجتبی (ع) به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علامه طباطبایی سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حسن زاده مصادف با میلاد مسعود امام حسن مجتبی (ع) در مسجد امام علی(ع) برگزار شد.