لیست اخبار صفحه :6
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین بصیری در روز چهاردهم ماه مبارک رمضان در مسجد امام علی (ع)
در چهاردهمین روز از ماه مبارک رمضان به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد؛

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین بصیری در روز چهاردهم ماه مبارک رمضان در مسجد امام علی (ع)

در چهاردهمین روز از ماه مبارک رمضان به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علامه طباطبایی سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین بصیری در مسجد امام علی (ع)برگزار شد.

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین تک فلاح در روز یازدهم ماه مبارک رمضان در مسجد امام علی (ع)
در یازدهمین روز از ماه مبارک رمضان به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد؛

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین تک فلاح در روز یازدهم ماه مبارک رمضان در مسجد امام علی (ع)

در یازدهمین روز از ماه مبارک رمضان به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علامه طباطبایی سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین تک فلاح مسجد امام علی (ع)برگزار شد.

 مصادف با رحلت حضرت خدیجه (س) سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حسن زاده در مسجد امام علی(ع)
در دهمین روز از ماه مبارک رمضان به همت نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد؛

مصادف با رحلت حضرت خدیجه (س) سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حسن زاده در مسجد امام علی(ع)

در دهمین روز از ماه مبارک رمضان به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علامه طباطبایی و مصادف با رحلت حضرت خدیجه (س) سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حسن زاده در مسجد امام علی(ع) برگزار شد.

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین رجب زاده در روز نهم ماه مبارک رمضان در مسجد امام علی (ع)
در نهمین روز ماه مبارک رمضان به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد؛

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین رجب زاده در روز نهم ماه مبارک رمضان در مسجد امام علی (ع)

در نهمین روز ماه مبارک رمضان به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علامه طباطبایی سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین رجب زاده در روز نهم ماه مبارک رمضان در مسجد امام علی (ع) برگزار شد.

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین موسوی راد در  هشتمین روز ماه مبارک رمضان در مسجد امام علی (ع)
در هشتمین روز ماه مبارک رمضان به همت نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد؛

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین موسوی راد در  هشتمین روز ماه مبارک رمضان در مسجد امام علی (ع)

در هشتمین روز ماه مبارک رمضان به همت نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه علامه طباطبایی سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین موسوی راد در مسجد امام علی (ع) برگزار شد.

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین بصیری در  هفتمین روز ماه مبارک رمضان در مسجد امام علی(ع)
در هفتمین روز ماه مبارک رمضان به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد؛

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین بصیری در هفتمین روز ماه مبارک رمضان در مسجد امام علی(ع)

در هفتمین روز ماه مبارک رمضان به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علامه طباطبایی سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین بصیری در مسجد امام علی(ع)برگزار شد.