لیست اخبار صفحه :1
برگزاری کارگاه جریان شناسی توسعه در دانشگاه علامه طباطبائی به همت و تلاش نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علامه طباطبائی

برگزاری کارگاه جریان شناسی توسعه در دانشگاه علامه طباطبائی به همت و تلاش نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علامه طباطبائی

کارگاهی ۳ روزه با هدف بررسی جریان توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با حضور مسئولان و معاونین نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه های سراسر کشور و جمعی از استادان و فرهیختگان به همت و تلاش نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علامه طباطبائی برگزار گردید