سومین برنامه الگوهای قرآن شنبه شانزدهم آذر ماه در مسجد امام علی(ع) بعد از نماز عصر برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین شریفی در سخنانی بیان کردند در بین امامزاده ها حضرت فاطمه معصومه(س) جایگاه خاصی دارند و تنها دو امامزاده زیارتنامه ماثور از جانب معصوم دارند که یکی از آنان حضرت معصومه (س) است. که فرمودند: من زار المعصومه بقم فله الجنه

برای زیارت ایشان اذن می گیرید و خروجی زیارت، خواستن رضایت و جایگاه بهشت است. و خروجی دوم اتصال به درجات شفاعت حضرت معصومه(س) است.

در بحث الگوهای قرآن چنانچه  به مقام مومنین دست پیدا کردید حتما رستگار خواهید شد. کار لغو کاری است که شما را در مسیر قرب قرار نمی دهد. کاری که رنگ خدایی ونیت خدایی داشته باشد در مسیر قرب قرار می گیرد. کارهای مباح را برای رضای خدا و به نیت عبادت انجام دهیم تا مقرب به درگاه الهی باشد. مومن هیچ کاری را بدون نیت انجام نمی دهد.

کلمات کلیدی