فضائل و اعمال شب و روز دحوالارض

فضائل و اعمال شب و روز دحوالارض

دحوالارض
حوزه/ دحوالارض به روز ۲۵ ذی القعده اطلاق می شود . در چنین روزی خداوند زمین را از زیر کعبه گسترش داد. در این روز روزه و غسل مستحب است و مخصوصا روزه که ثوابش معادل ثواب شصت سال عبادت است.
 
به گزارش خبرگزاری «حوزه»، ۲۵ ذی القعده، روز دحوالارض است. آنچه در ذیل می خوانید بخشی از اعمال و فضائل این روز شریف است.
 
* چیستی دحوالارض و اعمال این روز
 
بیست و پنجم ذی القعده روزی  است که  دحوالارض اتفاق افتاد ه  و به همین خاطر این روز و شبش از ایام و لیالی شریفه است که خداوند رحمت خود را در این روز و شب شامل حال بندگانش می کند و بر اساس روایات اسلامی به قیام و عبادت در آن اجر و ثواب فراوانی تعلق می گیرد. و روز دحوالارض یکی از روزهایی است که در تمام سال به فضیلت روزه ممتاز است.
 
"دحو"  از لحاظ لغوی به معنای، بسط دادن و گستراندن است. [۱] و دحو الارض یعنی گستراندن زمین و کشیدن زمین، و نیز به چیزی که گسترده و همچنین کشیده شود (دحو الشیء) گفته می شود. یعنی گسترده شد. [۲]
 
 آیه قرآن که می فرماید: و الارض بعد ذلک دحها [۳] اشاره به این معنی دارد.
 
یعنی «و زمین را بعد از آن (برای انتفاع بشر و سایر مخلوقات) بگسترانید».
 
و اینکه در دعای علی ـ علیه السلام ـ وارد شده است! اللّهم داحی المدحوات، یعنی بسط دهنده و گستراننده زمین و وسعت دهنده. [۴] اشاره به این معنا دارد که خداوند زمین را از کعبه و محل آن گستراند و روز دحوالارض که به روز ۲۵ ذی القعده گفته می شود، اشاره به این است که در چنین روزی خداوند بعد از اینکه مکان کعبه را ظاهر و آشکار کرد شروع به گستراندن زمین از این نقطه کرد و به همین خاطر، دحوالارض گفته می شود یعنی روز گستراندن و بسط دادن به زمین، در احادیث و روایات و متون اسلامی به این مسئله اشاره شده است. چنان چه شیخ طوسی می گوید:
 
دحوالارض به روز ۲۵ ذی القعده اطلاق می شود که در چنین روزی خداوند زمین را از زیر کعبه گسترش داد. [۵] و در چنین روزی روزه و غسل مستحب است و مخصوصا روزه که ثوابش معادل ثواب شصت سال عبادت است.
 
در روایتی از امام رضا ـ علیه السلام ـ نقل شده است که روز ۲۵ ذی القعده همان روز دحوالارض که در چنین روزی خداوند زمین را از نقطه کعبه وسعت داد و نیز در چنین روزی حضرت ابراهیم و حضرت عیسی ـ علیهما السلام ـ متولد شدند. [۶] البته این تاریخ مطابق با تاریخ قمری است و با تاریخ میلادی منافات ندارد.
 
بر اساس آیه ۹۶ سوره آل عمران که می فرماید: إنّ أوّل بیْتٍ وضع للنّاس للّذی ببکة مبارکا و هدًی لّلْعالمین [۷]
 
اول خانه ای که برای مکان عبادت خلق بنا شد همان خانه کعبه است که در آن برکت و هدایت خلایق است.
 
بین مفسران و دانشمندان در نحوه گستراندن زمین اقوال مختلفی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می شود.
 
۱. برخی می گویند که زمین در ابتدا زیر آب غرق بود، تدریجا آبها در گودال های زمین قرار گرفت و خشکی ها سر برآورد و گسترده شد و اول نقطه ای که سر بر آورد محل کعبه بود و از آن تعبیر به دحوالارض می شود. [۸]
 
۲. و نیز گفته شده در آغاز زمین به صورت پستی ها و بلندی های تند و غیر قابل سکونت بود و باران های سیلابی به صورت مدام می بارید. ارتفاعات زمین را می شست و در دره ها جمع می کرد و تدریجا زمین های مسطح و قابل استفاده برای زندگی انسان و کشت و زرع به وجود آمد. [۹]
 
۳. از امام محمد باقر ـ علیه السلام ـ نیز قول سومی نقل شده است که فرمودند: خدای متعال وقتی می خواست زمین را خلق کند، بادها را فرمان داد تا به شکم آب بزنند و آب را به موج در آورند، آبها در اثر طوفان کف کرده، همه کفها یک جا جمع شد، که همان محل فعلی کعبه به وجود آمد. آنگاه آن را به صورت کوهی از کف درآورده، زمین را از زیر (دامنه) آن کوه بگسترانید و آیه «ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا و هدی للعالمین» سخن از همین مطالب دارد. [۱۰] پس اولین بقعه ای که خدا از زمین خلق کرده کعبه بود و سایر نقاط از ناحیه کعبه گسترانیده شدند و به این امر دحو الارض گفته می شود.
 
پس خداوند در خلقت زمین ابتدا موضع و محل کعبه را خلق کرد که آن محاذی بیت المعمور در عرش الهی است و ملائکه در آسمان به سان انسان ها در روی زمین دور آن طواف می کنند و بعد از خلق محل کعبه زمین از نقطه کعبه وسعت یافت و گسترانیده شد. [۱۱]
 
در روایتی از امام صادق ـ علیه السلام ـ نقل شده است که حضرت فرمودند: ۲۵ ذی القعده خداوند محل بیت را وضع (خلق) کرد و آن اولین رحمتی بود که خداوند بر روی زمین ایجاد کرد. [۱۲] همان طور که قبلا ذکر شده در این زمینه روایات فراوانی از سوی معصومین ـ علیهم السلام ـ نقل شده است که غالبا به موارد ذکر شده اشاره دارند.
 
بنابراین، دحو به معنای بسط دادن و گستراندن است و دحوالارض نیز به معنای گستراندن زمین است و علت نامگذاری این است که چون خداوند بعد از خلق محل کعبه از آنجا شروع به گستراندن زمین و قابل سکونت قرار دادن زمین نمود. و این امر در روزی مثل ۲۵ ذی القعده اتفاق افتاد که به خاطر عظمت چنین روزی، روزه و غسل آن سفارش شده است.
 
  
 
اعمال شب و روز دحوالارض
 
 روزه :
 
روز دحوالارض از چهار روزی است که در تمام سال به فضیلت روزه گرفتن، ممتاز است و در روایتی آمده است که روزه ‌اش مثل روزه هفتاد سال است؛ و در روایت دیگر کفاره هفتاد سال است و هر که این روز را روزه بدارد و شبش را به عبادت بسر آورد از برای او عبادت صد سال نوشته شود؛ و هر چه در میان آسمان و زمین وجود دارد برای کسی که در این روز روزه‌دار باشد استغفار می‌کنند. و این روزی است که رحمت خدا در آن منتشر گردیده و از برای عبادت و اجتماع به ذکر خدا در این روز اجر بسیاری است و از برای این روز به غیر از روزه و عبادت و ذکر خدا و غسل دو عمل وارد است.
 
 نماز :
 
خواندن نمازی که در کتب شیعه روایت شده. و آن دو رکعت است در وقت چاشت(نیمه اول روز) در هر رکعت بعد از حمد پنج مرتبه سوره والشمس بخواند و بعد از سلام نماز بخواند لا حوْل و لا قوّة إلا باللّه الْعلی الْعظیم پس دعا کند و بخواند یا مقیل الْعثرات أقلْنی عثْرتی یا مجیب الدّعوات أجبْ دعْوتی یا سامع الْأصْوات اسْمعْ صوْتی و ارْحمْنی و تجاوزْ عنْ سیئاتی و ما عنْدی یا ذا الْجلال و الْإکْرام.
 
دعا :
 
 خواندن این دعا است که شیخ در مصباح فرموده مستحب است خواندن آن:
 
اللّهمّ داحی الْکعْبة و فالق الْحبّة و صارف اللّزْبة و کاشف کلّ کرْبةٍ أسْألک فی هذا الْیوْم منْ أیامک الّتی أعْظمْت حقّها و أقْدمْت سبْقها و جعلْتها عنْد الْمؤْمنین ودیعةً و إلیک ذریعةً و برحْمتک الْوسیعة أنْ تصلّی علی محمّدٍ عبْدک الْمنْتجب فی الْمیثاق الْقریب یوْم التّلاق فاتق کلّ رتْقٍ و داعٍ إلی کلّ حقٍّ و علی أهْل بیته الْأطْهار الْهداة الْمنار دعائم الْجبّار و ولاة الْجنّة و النّار و أعْطنا فی یوْمنا هذا منْ عطائک الْمخْزون غیر مقْطوعٍ و لا ممْنوعٍ [ممْنونٍ] تجْمع لنا به التّوْبة و حسْن الْأوْبة یا خیر مدْعوٍّ و أکْرم مرْجوٍّ یا کفی یا وفی یا منْ لطْفه خفی الْطفْ لی بلطْفک و أسْعدْنی بعفْوک و أیدْنی بنصْرک و لا تنْسنی کریم ذکْرک بولاة أمْرک و حفظة سرّک و احْفظْنی منْ شوائب الدّهْر إلی یوْم الْحشْر و النّشْر و أشْهدْنی أوْلیاءک عنْد خروج نفْسی و حلول رمْسی و انْقطاع عملی و انْقضاء أجلی اللّهمّ و اذْکرْنی علی طول الْبلی إذا حللْت بین أطْباق الثّری و نسینی النّاسون من الْوری و أحْللْنی دار الْمقامة و بوّئْنی منْزل الْکرامة و اجْعلْنی منْ مرافقی أوْلیائک و أهْل اجْتبائک و اصْطفائک و بارکْ لی فی لقائک و ارْزقْنی حسْن الْعمل قبْل حلول الْأجل بریئا من الزّلل و سوء الْخطل اللّهمّ و أوْردْنی حوْض نبیک محمّدٍ صلّی اللّه علیه و آله و اسْقنی منْه مشْربا رویا سائغا هنیئا لا أظْمأ بعْده و لا أحلّأ ورْده و لا عنْه أذاد و اجْعلْه لی خیر زادٍ و أوْفی میعادٍ یوْم یقوم الْأشْهاد اللّهمّ و الْعنْ جبابرة الْأوّلین و الْآخرین و بحقوق [لحقوق] أوْلیائک الْمسْتأْثرین اللّهمّ و اقْصمْ دعائمهمْ و أهْلکْ أشْیاعهمْ و عاملهمْ و عجّلْ مهالکهمْ و اسْلبْهمْ ممالکهمْ و ضیقْ علیهمْ مسالکهمْ و الْعنْ مساهمهمْ و مشارکهمْ اللّهمّ و عجّلْ فرج أوْلیائک و ارْددْ علیهمْ مظالمهمْ و أظْهرْ بالْحقّ قائمهمْ و اجْعلْه لدینک منْتصرا و بأمْرک فی أعْدائک مؤْتمرا اللّهمّ احْففْه بملائکة النّصْر و بما ألْقیت إلیه من الْأمْر فی لیلة الْقدْر منْتقما لک حتّی ترْضی و یعود دینک به و علی یدیه جدیدا غضّا و یمْحض الْحقّ محْضا و یرْفض الْباطل رفْضا اللّهمّ صلّ علیه و علی جمیع آبائه و اجْعلْنا منْ صحْبه و أسْرته و ابْعثْنا فی کرّته حتّی نکون فی زمانه منْ أعْوانه اللّهمّ أدْرکْ بنا قیامه و أشْهدْنا أیامه و صلّ علیه [علی محمّدٍ] و ارْددْ إلینا سلامه و السّلام علیه [علیهمْ] و رحْمة اللّه و برکاته
 
  
 
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
 
۱ـ ترجمه تفسیر المیزان، ج ۳، آیت الله محمد باقر موسوی همدانی
 
۲ـ صحبای حج، آیت الله جوادی آملی
 
۳ـ مفاتیح الجنان، شیخ عباس قمی
کلمات کلیدی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *